Wat ik persoonlijk belangrijk vind is dat onze jongeren hun ‘dromen en wensen’ kunnen waarmaken en als ik hierbij mijn steentje kan bijdragen maakt mij dit een gelukkig mens. De jongeren zijn onze toekomst!

Als Jeugdspecialist sluit ik aan bij de interesse van de jongere

Na een bewogen jeugd met verschillende tegenslagen heb ik op vroege leeftijd leren te vechten voor mijzelf. Dit gevecht leerde mij dat doorzetten je zeker dichter brengt bij je doel, en dat je uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes en geluk. Dit wil ook aan anderen overbrengen! Na het volgen van verschillende gerichte opleidingen ben ik dan ook gaan werken binnen het sociale domein. In deze tijd wilde ik het werkveld verder ontdekken om tot een beter inzicht te komen. Hoe voorkom je dat jongeren verder afglijden en meer hun eigen talenten benutten? Hoe draag je er aan bij dat jongeren meer vanuit eigen kracht hun leven vormgeven, minder afhankelijk worden van hulpverlening en leren steunen op hun eigen netwerk?

Door continue vragen te stellen sluit je aan bij de huidige leefwereld van de doelgroep en door echte belangstelling te tonen draag je bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Oprecht interesse tonen en er zijn voor de jongere zowel in goede als slechte tijden ervaren jongeren als geboden steun. Als Jeugdspecialist sluit ik aan bij de interesse van de jongere en vier ik hun successen. Ik veroordeel hun keuzes niet, maar bespreek deze met hen, het is hun leven. Uiteindelijk moeten zij op ‘eigen benen komen te staan’ en leven met hun keuzes.

Na jaren in loondienst te hebben gewerkt was ik toe aan verandering. Ondanks de ruimte welke ik kreeg van mijn werkgevers, had ik meer behoefte aan ruimte in het jeugdwerkveld. De afgelopen jaren heb ik mooie opdrachten mogen vormgeven in onder andere jongerenhuisvesting, systeemgericht werken, jongerencoaching van kwetsbare jongeren en preventief werken middels coaching en training. Door mijn opgedane kennis en ervaring ben ik in staat om trainingen te verzorgen welke beter aansluiten bij de leefwereld van onze jongeren. Zij zijn onze toekomst en verdienen de ruimte om zichzelf te ontdekken en ontwikkelen. Om tot een goed aanbod te komen zal ik deze trainingen niet alleen zelf ontwikkelen, maar ook in samenwerking met andere professionals en organisaties uit het werkveld. Samen kunnen wij nog beter aansluiten bij de wensen van onze jongeren. Ook de ouders wie worstelen met hun opvoedkundige taak kunnen wij ondersteunen en hoe zij in de huidige tijd (maatschappelijke veranderingen) kunnen aansluiten bij hun kind, wie zij naar volwassenheid ondersteunen.

Stuur een bericht